Jakie są zasiłki pogrzebowe w Polsce

Jakie są zasiłki pogrzebowew Polsce

Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudny moment w życiu, który niesie za sobą wiele spraw do załatwienia. Jednym z najważniejszych kroków jest zorganizowanie pogrzebu. Polskie prawo przewiduje różne formy wsparcia finansowego dla rodzin zmarłych, które mogą pomóc w pokryciu kosztów związanych z ceremonią pogrzebową. Poniżej przedstawiamy przegląd zasiłków pogrzebowych dostępnych w Polsce.

Zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Jest to podstawowy zasiłek pogrzebowy, który przysługuje rodzinie zmarłego. Wysokość zasiłku jest uzależniona od wielu czynników, takich jak wysokość świadczenia zmarłego czy sytuacja materialna rodziny. Obecnie (stan na 2024 rok) zasiłek ten wynosi do 4000 zł.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS, należy złożyć wniosek w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem platformy e-usług ZUS.

Zasiłek pogrzebowy dla emerytów i rencistów

Osoby pobierające emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mają prawo do dodatkowego zasiłku pogrzebowego. Wysokość tego zasiłku również jest zależna od różnych czynników, takich jak wysokość emerytury czy renty. Zwykle zasiłek ten wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Zasiłek pogrzebowy od pracodawcy

W niektórych przypadkach pracodawca może również przewidzieć w umowie z pracownikiem zasiłek pogrzebowy. Wysokość i warunki przyznania takiego zasiłku zależą od indywidualnych ustaleń między pracodawcą a pracownikiem.

Zasiłek pogrzebowy dla osób bezrobotnych

Osoby zarejestrowane w urzędach pracy mają prawo do zasiłku pogrzebowego. Wysokość zasiłku jest podobna do tej przyznawanej przez ZUS i wynosi do 3 500 zł.

Zasiłek pogrzebowy dla osób niewypełniających wymogów do świadczeń z ZUS

Jeżeli zmarły nie był ubezpieczony w ZUS, ale spełniał inne kryteria do otrzymania świadczeń, może przysługiwać zasiłek pogrzebowy w wysokości do 1 750 zł.

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiedni wniosek w wyznaczonym terminie. Wnioski można składać osobiście, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające zgon i relacje zmarłego z wnioskodawcą.

Należy pamiętać, że zasiłki pogrzebowe mają charakter jednorazowy i nie mogą przekroczyć rzeczywistych kosztów pogrzebu. Jeśli koszty pogrzebu są niższe niż przysługujący zasiłek, różnica zostaje zwrócona wnioskodawcy.

Podsumowanie

W Polsce istnieje wiele form wsparcia finansowego dla rodzin zmarłych, które mogą pomóc w pokryciu kosztów związanych z ceremonią pogrzebową. Ważne jest jednak, aby w odpowiednim terminie złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy i dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające zgon i relacje zmarłego z wnioskodawcą.

Zawsze warto skonsultować się z doradcą finansowym lub zakładem pogrzebowym, aby uzyskać dokładne informacje i wsparcie w procedurze ubiegania się o zasiłek pogrzebowy.

Nasz zakład  również udziela takiego wsparcia.
 
 
 

Doświadczenie

20 lat doświadczenia nauczyło nas jak przeprowadzić doskonałą ceremonię pogrzebową.

Empatia

To cecha, która nas wyróżnia

Zapraszamy do zadawania pytań

Najczęstszą formą kontaktu jest rozmowa telefoniczna, pozostajemy jednak otwarci na drogę mailową.

Wstępna konsultacja

Podczas konsultacji telefonicznej lub osobistej, zbieramy informacje dotyczące formy pogrzebu, aby dopasować jak najlepszą ofertę.

Darmowa wycena

Wykonujemy jasną i klarowną wycenę pogrzebu, uwzględniając wszelkie koszta.

Uzgodnienie terminu

Dopasowujemy najbardziej wygodny termin pogrzebu.